Poptávka-EU.cz

Největší množství kvalitních a ověřených poptávek na jednom místě. B2B a B2C fungující systémy, chcete prodat nebo koupit, využijte inzerce zdarma na Poptávka EU.

Přečerpací jímky odpadních vod

Datum vložení: 21.01.2019 / Datum platnosti: 04.02.2019

Základní informace

Čerpací jímka firmy GONAP jsou určeny pro podzemní shromažďování a čerpání odpadních vod ze samostatně stojících rodinných či obytných domů, rekreačních středisek, průmyslových a chemických provozoven, kde průtok nepřesáhne 5 l/s (u jednoho čerpadla) resp. 8 l/s (u dvou čerpadel). Charakter čerpaného média je třeba zohlednit volbou vhodného typu čerpadla – viz. Provozní a montážní předpis čerpadla. Při čerpání těchto vod do veřejné kanalizace nesmí být překročeny koncentrační limity znečištění stanovené kanalizačním řádem místního provozovatele vodovodů a kanalizací. V případě překročení těchto limitů vzniká i potřeba častějšího čištění jímky a vystrojení. Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny – podle použitého čerpadla. Jímka není určena k jímání a čerpání olejů a tuků – tyto působí komplikace při provozu a čištění jímky. Jímka není určena k čerpání hořlavin, ropných produktů a pro umístění v zóně s nebezpečím výbuchu. Více informací najdete na webových stránkách firmy.

Adresa a kontakty

GONAP spol. s r.o.
IČ: 60779896
č.p. 1030,Mosty u Jablunkova,739 98
Telefon: +420 558 368 040
Fax: +420 558 368 261
E-mail: info@gonap.cz; tesnicisystemy@gonap.cz
WWW: www.gonap.cz