Poptávka-EU.cz

Největší množství kvalitních a ověřených poptávek na jednom místě. B2B a B2C fungující systémy, chcete prodat nebo koupit, využijte inzerce zdarma na Poptávka EU.

Distribuce a technická zařízení - SIAD plyny

Datum vložení: 25.11.2022 / Datum platnosti: 09.12.2022

Základní informace

Aby se plyny mohly používat s maximální bezpečností a účinností, nabízí SIAD svým zákazníkům kvalifikovaný technický servis, který pomáhá ve výběru nejvhodnějších zařízení a materiálů.

Distribuce stlačených a zkapalněných plynů z výrobních závodů, z distribučních center popřípadě z prodejních míst je odvislá od použitého „obalu“. Veškerá námi a našimi partnery provozovaná doprava splňuje požadavky dohody ADR.

Při dodávkách zkapalněných plynů cisternami se využívá systém TGP. Jedná se o "hardware a software", který přímo při dodávce produktu zdokumentuje dodané množství do zásobníku u uživatele a z mobilní tiskárny vytiskne i příslušný protokol (dodací list). Data uložená v paměti jsou pak následně vyexportována do fakturačního programu NAVISION. Dřívější několikadenní cyklus: dodávka - dodací list - faktura se zkrátil použitím tohoto programu řádově na několik hodin.
Program TGP však umožňuje sledovat a následně zkvalitňovat řadu agend a činností spojených s dopravou a dodávkami. Umožňuje dispečerské řízení a poskytuje statistické výstupy (agregace pořízených dat, provádění výpočtů a export dat v požadovaném tvaru k dalšímu využití).

V technických zařízeních SIAD buduje centralizované závody na distribuci plynů a našim zákazníkům je k dispozici široká řada redukčních stanic, vícekomponetní plynové mixery, zásobníky na zkapalněné plyny, odpařovací stanice, bezpečnostní systémy, dekompresní panely a koncová zařízení odběrových míst; techničtí pracovníci firmy rovněž studují, navrhují a vyrábějí řešení na zakázku pro jakékoli specifické požadavky.

Adresa a kontakty

SIAD Czech spol. s r.o.
IČ: 48117153
K Hájům 2606/2b,Praha - Stodůlky,15500
Telefon: +420 235 097 520
Fax: +420 235 097 525
E-mail: siad@siad.cz
WWW: www.siad.cz