Poptávka-EU.cz

Největší množství kvalitních a ověřených poptávek na jednom místě. B2B a B2C fungující systémy, chcete prodat nebo koupit, využijte inzerce zdarma na Poptávka EU.

Kompletní nabídka služeb - ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ!!!

Datum vložení: 20.09.2020 / Datum platnosti: 04.10.2020

Základní informace

Společnost odpady XL s. r. o. poskytuje následující služby:
• Odvoz a likvidace odpadů kategorie – nebezpečné odpady , ostatní odpady
• Čištění kuchyňských lapolů, septiků, žump, lapáků písku a nečistot, odlučovačů olejů, záchytných nádrží v průmyslových provozech
• Dopravu cisternovým vozem ADR, dodávkovým vozem, ADR kontejnerovým nákladním vozem ADR
• Sanace ekologických havárií a starých ekologických zátěží
• Přistavení shromažďovacích prostředků pro shromažďování a třídění odpadů
• Zajištění odborného odebrání vzorků pro analýzy, včetně posouzení u akreditovaných laboratoří

Adresa a kontakty

odpady XL s.r.o.
IČ: 26773601
Jaroslav 96,Holice,53401
Telefon: +420 466 651 999, 725 943 950
Fax: +420 466 651 999
E-mail: odpadyxl@gmail.com
WWW: http://www.odpadyxl.cz